ניהול הזמן כמשאב קריטי להצלחה ניהולית


נושא התכנית: ניהול זמן לשיפור איכות ואפקטיביות בניהול.

מטרת התכנית
המשתתפים ילמדו מיומנויות לניהול אפקטיבי של הזמן.
המשתתפים יוכלו לזהות באופן בהיר את חוסר האפקטיביות של ניהול הזמן.
המשתתפים ייטלו אחריות ביחס למשאב הזמן ככלי לשיפור תפקודם.

תהליך תכנית הלמידה 
1.המשתתפים יקבלו הבחנות שיאפשרו להם ניהול זמן אפקטיבי תמיד.
2. המשתתפים יתרגלו ויתאמנו במגוון תרגילים לשיפור יכולתם לניהול הזמן.
3. למשתתפים יינתנו כלים להמשך היישום.

תכנית הסדנא
הסדנא מועברת כדיון ושיחה פעילה ומקדמת המאפשרת לכל מנהל, מצד אחד לחקור, לזהות וללמוד דפוסי ניהול הזמן 'שעובדים' (כלומר מביאים תוצאות טובות לשביעות רצון והצלחה של החברה), ומאידך מה 'לא עובד' (שיטות ניהול הזמן של מנהל בארגון שלא מביאות לו תוצאות לשביעות רצונו), בשימוש שיטות וגישות מתקדמות מתחום הניהול ומדעי ההתנהגות. הסדנאות מאפשרות לכל משתתף בסדנא להפיק מסקנות ולקחים בתחום מודל הניהול הרלוונטי לגביו ולבחור ליישמו להצלחת העסק שלו.
הסדנא מועברת בחיוניות, בשמחה וברצינות מקצועית רבה, תוך שילוב דיון באירועים שמביאים המשתתפים וסרטי וידאו מקצועיים.

מסגרת הלמידה: החל מסדנא חד פעמית של 4-6 ש"ע ועד פוטנציאל לסדנא מתמשכת בת 6 מפגשי אימון לשיפור כישורי ניהול הזמן ומשמעות השפעתם על המנהל וחייו.

מנחה ומאמן: יהושע גלעד (ציק) – יועץ ארגוני בכיר ומאמן לפיתוח מנהלים 35 שנות ניסיון וידע מקצועי- איכותי.

הזמן לא עולה לנו כסף, ניהול חכם של הזמן עשוי להביא לך כסף! – פתגם עממי

ניהול הזמן כמשאב קריטי להצלחה ניהולית

נושא התכנית: ניהול זמן לשיפור איכות ואפקטיביות בניהול.

מטרת התכנית
המשתתפים ילמדו מיומנויות לניהול אפקטיבי של הזמן.
המשתתפים יוכלו לזהות באופן בהיר את חוסר האפקטיביות של ניהול הזמן.
המשתתפים ייטלו אחריות ביחס למשאב הזמן ככלי לשיפור תפקודם.

תהליך תכנית הלמידה 
1.המשתתפים יקבלו הבחנות שיאפשרו להם ניהול זמן אפקטיבי תמיד.
2. המשתתפים יתרגלו ויתאמנו במגוון תרגילים לשיפור יכולתם לניהול הזמן.
3. למשתתפים יינתנו כלים להמשך היישום.

תכנית הסדנא
הסדנא מועברת כדיון ושיחה פעילה ומקדמת המאפשרת לכל מנהל, מצד אחד לחקור, לזהות וללמוד דפוסי ניהול הזמן 'שעובדים' (כלומר מביאים תוצאות טובות לשביעות רצון והצלחה של החברה), ומאידך מה 'לא עובד' (שיטות ניהול הזמן של מנהל בארגון שלא מביאות לו תוצאות לשביעות רצונו), בשימוש שיטות וגישות מתקדמות מתחום הניהול ומדעי ההתנהגות. הסדנאות מאפשרות לכל משתתף בסדנא להפיק מסקנות ולקחים בתחום מודל הניהול הרלוונטי לגביו ולבחור ליישמו להצלחת העסק שלו.
הסדנא מועברת בחיוניות, בשמחה וברצינות מקצועית רבה, תוך שילוב דיון באירועים שמביאים המשתתפים וסרטי וידאו מקצועיים.

מסגרת הלמידה: החל מסדנא חד פעמית של 4-6 ש"ע ועד פוטנציאל לסדנא מתמשכת בת 6 מפגשי אימון לשיפור כישורי ניהול הזמן ומשמעות השפעתם על המנהל וחייו.

מנחה ומאמן: יהושע גלעד (ציק) – יועץ ארגוני בכיר ומאמן לפיתוח מנהלים 35 שנות ניסיון וידע מקצועי- איכותי.

 

הזמן לא עולה לנו כסף, ניהול חכם של הזמן עשוי להביא לך כסף! – פתגם עממי

ניהול הזמן כמשאב קריטי להצלחה ניהולית

נושא התכנית: ניהול זמן לשיפור איכות ואפקטיביות בניהול.

מטרת התכנית
המשתתפים ילמדו מיומנויות לניהול אפקטיבי של הזמן.
המשתתפים יוכלו לזהות באופן בהיר את חוסר האפקטיביות של ניהול הזמן.
המשתתפים ייטלו אחריות ביחס למשאב הזמן ככלי לשיפור תפקודם.

תהליך תכנית הלמידה 
1.המשתתפים יקבלו הבחנות שיאפשרו להם ניהול זמן אפקטיבי תמיד.
2. המשתתפים יתרגלו ויתאמנו במגוון תרגילים לשיפור יכולתם לניהול הזמן.
3. למשתתפים יינתנו כלים להמשך היישום.

תכנית הסדנא
הסדנא מועברת כדיון ושיחה פעילה ומקדמת המאפשרת לכל מנהל, מצד אחד לחקור, לזהות וללמוד דפוסי ניהול הזמן 'שעובדים' (כלומר מביאים תוצאות טובות לשביעות רצון והצלחה של החברה), ומאידך מה 'לא עובד' (שיטות ניהול הזמן של מנהל בארגון שלא מביאות לו תוצאות לשביעות רצונו), בשימוש שיטות וגישות מתקדמות מתחום הניהול ומדעי ההתנהגות. הסדנאות מאפשרות לכל משתתף בסדנא להפיק מסקנות ולקחים בתחום מודל הניהול הרלוונטי לגביו ולבחור ליישמו להצלחת העסק שלו.
הסדנא מועברת בחיוניות, בשמחה וברצינות מקצועית רבה, תוך שילוב דיון באירועים שמביאים המשתתפים וסרטי וידאו מקצועיים.

מסגרת הלמידה: החל מסדנא חד פעמית של 4-6 ש"ע ועד פוטנציאל לסדנא מתמשכת בת 6 מפגשי אימון לשיפור כישורי ניהול הזמן ומשמעות השפעתם על המנהל וחייו.

מנחה ומאמן: יהושע גלעד (ציק) – יועץ ארגוני בכיר ומאמן לפיתוח מנהלים 35 שנות ניסיון וידע מקצועי- איכותי.

 

הזמן לא עולה לנו כסף, ניהול חכם של הזמן עשוי להביא לך כסף! – פתגם עממי

ניהול הזמן כמשאב קריטי להצלחה ניהולית

נושא התכנית: ניהול זמן לשיפור איכות ואפקטיביות בניהול.

מטרת התכנית
המשתתפים ילמדו מיומנויות לניהול אפקטיבי של הזמן.
המשתתפים יוכלו לזהות באופן בהיר את חוסר האפקטיביות של ניהול הזמן.
המשתתפים ייטלו אחריות ביחס למשאב הזמן ככלי לשיפור תפקודם.

תהליך תכנית הלמידה 
1.המשתתפים יקבלו הבחנות שיאפשרו להם ניהול זמן אפקטיבי תמיד.
2. המשתתפים יתרגלו ויתאמנו במגוון תרגילים לשיפור יכולתם לניהול הזמן.
3. למשתתפים יינתנו כלים להמשך היישום.

תכנית הסדנא
הסדנא מועברת כדיון ושיחה פעילה ומקדמת המאפשרת לכל מנהל, מצד אחד לחקור, לזהות וללמוד דפוסי ניהול הזמן 'שעובדים' (כלומר מביאים תוצאות טובות לשביעות רצון והצלחה של החברה), ומאידך מה 'לא עובד' (שיטות ניהול הזמן של מנהל בארגון שלא מביאות לו תוצאות לשביעות רצונו), בשימוש שיטות וגישות מתקדמות מתחום הניהול ומדעי ההתנהגות. הסדנאות מאפשרות לכל משתתף בסדנא להפיק מסקנות ולקחים בתחום מודל הניהול הרלוונטי לגביו ולבחור ליישמו להצלחת העסק שלו.
הסדנא מועברת בחיוניות, בשמחה וברצינות מקצועית רבה, תוך שילוב דיון באירועים שמביאים המשתתפים וסרטי וידאו מקצועיים.

מסגרת הלמידה: החל מסדנא חד פעמית של 4-6 ש"ע ועד פוטנציאל לסדנא מתמשכת בת 6 מפגשי אימון לשיפור כישורי ניהול הזמן ומשמעות השפעתם על המנהל וחייו.

מנחה ומאמן: יהושע גלעד (ציק) – יועץ ארגוני בכיר ומאמן לפיתוח מנהלים 35 שנות ניסיון וידע מקצועי- איכותי.

 

הזמן לא עולה לנו כסף, ניהול חכם של הזמן עשוי להביא לך כסף! – פתגם עממי

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף, הצעת מחיר, לתאום מפגש ולכל שאלה ובקשה!

סגירת תפריט