הנחות העבודה

כל אחד רוצה להצליח – המנהל והעובד!
ניתן לפתח יכולות גלויות וסמויות של המנהל והעובד ליצירת הצלחתם בתפקידם!
יחסים בין אישיים טובים הם תנאי חשוב ליצירת הישגים!
המנהל (או כל בעל תפקיד בחברה) הוא הגורם המשפיע וניתן לפתח בו את יכולת הרתימה ויצירת המחויבות המקצועית והמשימתית.
ניתן לפתח יכולות אלו ע"י יצירת סביבה לימודית של "ארגון לומד" שמשמעו: למידה תוך כדי וע"י התנסות ויישום הלמידה במעשה היום יום.

מטרות הסדנה

פיתוח יכולתו של המנהל, כאדם היוצר למידה משמעותית במפגש עם עובדיו ולקוחותיו,

תוך פיתוח תהליכים שכוונתם:
1.פיתוח יכולת להנחיה והוראת מיומנויות מקצועיות, ארגוניות ויצירתיות במרחב העבודה.
2.פיתוח שיתוף פעולה בין המנהל וצוותו/עובדיו, תוך הבהרת הערכים עליו מושתתת החברה וערכים אישיים של המנהל.
3.פיתוח יכולת המנהל להנעת עובדיו לתפקידם מתוך מחויבות פנימית ופיתוח תחושת הזדהות ושייכות לחברה.

נושאי הלמידה

*פרט לשני נושאי פתיחה, הקבוצה תחליט במה להתמקד – או המזמין.
1. אבחון יכולות וכישורי העובדים כבסיס להפעלת תכנית עבודה אפקטיבית.
2. הגדרת מטרות – הקניית מיומנות, הגדרת מטרות תוצאתיות למנהל ולצוותו ככלי אפקטיבי לניהול והנעת עובדים, וכתהליך משותף הרותם ומניע את צוות העובדים לפעולה משותפת ולהישגים.
3. פריצת דרך ניהולית ומקצועית. עיצוב גישת פעולה ניהולית של המנהלים וראשי הצוותים המאפשרת פריצת דרך בהישגים הארגוניים, העסקיים והמקצועיים תוך יצירת גאוות יחידה.
4. מיפוי אסטרטגיות התפעול – בחינת אפקטיביות הביצועים. הפעלת תהליכי עבודה תוך בקרה לתוצאות התהליך ולתפוקות.

5. ההסכם הפסיכולוגי – ככלי לפיתוח יכולת ומוטיבציה וכלי לפיתוח תמיכת הצוות כקבוצת משימה אפקטיבית.
6. פיתוח המוטיבציה האנושית – התיאוריות במחקר ויישומן ע"י כל משתתף בסדנה.
7. כיצד מפתחים מחויבות אישית למשימה, שיתוף פעולה וכו' ויצירת מחויבות פנימית להישגים.
8. פיתוח תהליכים וכלים ליצירת מוטיבציה והישגים ע"י המנהל – פיתוח, יישום והערכה.
9. סגנון הניהול האישי והתאמתו לאופי הצוות ולתרבות הארגונית בחברה.
10. ניהול בזמן – כיצד מפעילים צוות באופן אפקטיבי למשימה, עמידה ביעדים וצמצום שחיקת העובדים. התמודדות אפקטיבית עם קונפליקטים.
11. התנהגות המנהל במצבי הצלחה ובמצבי כשלון כיוצרת הצלחה למנהל ולעובדים.
12. פיתוח פרוייקטים ישומיים תוך כדי הסדנה ורכישת כלי תכנון ליישום והערכה.
13. המשוב ושיחת הערכה ככלי המעצים את יכולת ומוטיבציית המנהל והעובדים (המנהלים המשתתפים ישותפו בבחירת הנושאים הרלוונטיים לצורכיהם, כמחוללי הצלחה).

שיטת הלמידה: הרצאות, דיונים, משחקי תפקידים, ניתוח אירועים, סרטי הדרכה, ט"מס, חקירה משותפת, סימולציות.

אוכלוסיית יעד: צוותי ניהול, מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות, מנהלי צוותים, מנהלי פרוייקטים, עתודה ניהולית.

מסגרת הזמן: 14 מפגשים של 8 ש"ע כל מפגש. תדירות פעם בשבועיים כולל שילוב סדנת ODT: הנעת צוות העובדים להצלחה.

תוצר מצופה של הקורס בהטמעת גישת ניהול צוותים אפקטיבית:
1. שיפור האפקטיביות (שיפור הישגים) של המנהל וצוותו בהקשר של:
2. שיתוף הפעולה של העובדים עם המנהלים יגבר (בתחום התפקודי והמקצוע).
3. שיפור יישום המדיניות הארגונית והניהולית של החברה.
4. העצמת היחסים בין מנהלים ועובדים ושיפור האווירה ורוח הצוות בחברה.
5. הקטנת השחיקה של המנהלים והעובדים בתפקידם בחברה והגדלת יציבות הצוות.
6. הפעלת יוזמות לשיפור ארגוני, מקצועי ועסקי (לפחות) של צוות המנהלים וצוותיהם לעמידה ביעדים.

בתחילת הקורס יגדירו המשתתפים את התפוקות (ברות מדידה) אותן הם בוחרים להפיק לפיתוח יכולתם הניהולית ופיתוח החברה כחברה שפועלת על בסיס מצוינות ואיכותיות בכל היבט של תפקודה, כמדד להערכת הצלחתם בקורס.

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף, הצעת מחיר, לתאום מפגש ולכל שאלה ובקשה!

סגירת תפריט