אמנות ההקשבה פותחה במטרה לאפשר הקשבה עמוקה לזולת, להתמקד במשותף במקום במפריד. ההקשבה המלאה (ושאינה מופרעת) היא העיקרון המנחה שלנו.

במערכות חינוך ובתי ספר, ישנה חשיבות חינוכית אנושית עמוקה מאד ליכולת המורים להקשיב לתלמיד לעמיתיהם בצוות החינוכי ולהורים. – הקשבה כזאת נותנת לתלמיד הרגשה שלא רק שומעים אותו, אלא באמת מקשיבים לו, נוכחים ואנו נמצאים עבורו באופן מלא!

בעולמנו המהיר והמשתנה קיימת אצל כולנו הכמיהה שפשוט יקשיבו לנו…עד הסוף… ואז יש סיכוי שהתקשורת נהפכת לקשר… . ומה חשוב יותר לתלמידים ולצוות שלך אם לא: קשר ותקשורת אמינה בטוחה ומתמשכת עם .. כל העבודה החינוכית והערכית עשויים לקבל מימד איכותי חדש: העצמת התלמיד בהקשבה נקייה ומחויבת לצרכיו. פיתוח יכולות הקשבה אצל המורים (פנים וחוץ גם יחד) מאפשרים את העצמת הקשר האישי ועוזרים לנו להיות "אנושיים" יותר ולתת לתלמיד/לעמית שלנו תחושה של ביטחון שקט ומוכנות להיענות בהקשבה ובחפץ לב.

ההקשבה נותנת מענה ראוי לצורך הבסיסי של התלמיד, על מנת שירתם ליעדים ולמטרות שלנו.

הקשבה שכזאת היא הבסיס המוצלח לתהליך חינוכי ערכי ואנושי, תוך יצירת אמון המוביל לקשר אישי ואנושי החשוב לכל תלמיד, לכל מורה – ההקשבה האנושית.

תועלות ותפוקות הסדנה

א. פיתוח יכולת ומיומנות ההקשבה של המורים כמובילי תהליך פיתוח הישגים לימודיים וחינוכיים, המהווה משאב מרכזי באפקטיביות תהליך חינוכי ערכי איכותי.
ב. צמצום השחיקה של הסגל החינוכי (פנים וחוץ) בתקשורת עם תלמידים ויכולתו לנווט ולהנהיג שיחה המתפתחת לעיתים לקונפליקט בעת התהליך הלימודי החינוכי.
ג. העצמת איכות ואפקטיביות השרות החינוכי הפדגוגי והמנהלי של בית הספר שלכם ('צמצום עלויות' הצוות החינוכי והגדלת ההישגים הלימודיים והחינוכיים).
ד. ביטוי רב עצמה של חום ואמפטיה, היוצר אנרגיות חיוביות בתקשורת הבין אישית עם תלמידים מורים והורים בשרות החינוכי הפדגוגי ערכי.
ה. התמודדות אפקטיבית בתקשורת במצבי מתח, או תגובות של תסכול ותוקפנות התלמיד כלפי המורים וההורים במצב של תסכול ומתח.
ו.טיפוח והעצמת גישה של שירות חינוכי איכותי בקרב המורים בכל מקום בבית הספר (בתוכו ומחוצה לו).
ז. העצמת מותג השרות החינוכי האיכותי שלכם בעיני הלקוח ש: מלה שלנו זו מלה! – אמינות מקצועיות ואנושיות מועברים כמסר שבאמת איכפת לנו מהתלמיד ומהוריו – והם חווים את השרות החינוכי הערכי שבית הספר נותן כחוויה מעצימה.

רציונאל הסדנה לפיתוח אומנות ההקשבה

הנחת העבודה שלנו אומרת כי: מורים בסגל החינוכי וצוותים בבתי ספר המתקשרים ביניהם בדרך "מעגלית", ובעזרת גישת ומיומנויות 'אמנות ההקשבה', מפתחים את הפוטנציאל האנושי והמקצועי החינוכי והארגוני.

פיתוח יכולות הקשבה ברמה גבוהה מאפשרים ליצור סינרגיה חיובית בצוות ובשרות החינוכי ובקשר עם תלמידים מחד, ועמיתים בצוות החינוכי מאידך. סינרגיה זו ( הינה אפשרות שהיא גדולה יותר מסכום חלקי השלם), נוצרת כאשר אנו מקשיבים ולומדים משהו שהוא חשוב לתלמידים לעמיתים בבית הספר להורים ולמנהל.

בבתי ספר, האמונים על תקשורת בין אישית, דפוסי ותהליכי העבודה שבהם מורים שהועצמו, יוצרים העצמה בקשרי הגומלין עם תלמידים ומורים (גישת ה:"איך אני יכול לתרום לשיפור התקשורת והתהליך החינוכי?" מול גישת: "עשה זאת כך!").אפשר לראות ש'מעגל ההקשבה' מאפשר תקשורת אפקטיבית בלתי רגילה גם במצבי מתח ולחץ הנוצרים לעיתים במעגלי החינוך. למשל, בעת תוקפנות תלמיד או הפרעות ללמידה הסדירה בכיתה.
חלק מההחלטות החשובות בכל בית ספר, בוודאי בזמן השיעור שיש בו משקל רב בהחלטות בתחום החינוכי הפדגוגי, והרגישות הנובעת מכך, עשויות להתרחש באינטראקציה האנושית כ'מעגל הקשבה', אזי יש סיכוי שהחלטות המורים וביצוע התקשורת עם התלמידים יהיו נכונים ואיכותיים יותר.
'אמנות ההקשבה' היא תהליך אפקטיבי במיוחד לגילוי הפוטנציאל הטבעי של כל מורים והסגל החינוכי שלכם.

'מעגל ההקשבה' הוא כלי רב עוצמה לעיבוד יצירתי ואינטגרציה של תהליכי חינוך הוראה והתקשורת הפנים צוותית והפנים בית ספרית, ועיבוד תהליכי תקשורת עם תלמידים והורים . תהליך מעגל ההקשבה מאפשר הצפת 'סדר יום סמוי' בצורה קונסטרוקטיבית ואסרטיבית, בבית הספר (או בצוות) וללא המתח הנלווה לחשיפת סדר היום הסמוי, שהוא אחד הגורמים המרכזיים (הידועים לנו) בשיבוש תקשורת בין אישית או מערכתית במרחב בית הספר.

מסגרת הלמידה: השתלמות מוסדית סדנה בת 7 מפגשים, כל מפגש 4 ש"ע אקדמיות. סה"כ 30 ש"ע 

אוכלוסיית יעד: מורי בית הספר, בעלי תפקידים יועצות חינוכיות וכו'.

מספר משתתפים: עד 20 מורים בסדנה אחת.

שיטת הלמידה

סדנאות חווייתיות בהן נתנסה בשיטת "מעגל ההקשבה" (council group work) לתקשורת מקרבת. הסדנה מבוססת על למידה מתוך חוויות והתנסויות של המשתתפים – אשר מתאמנים בפיתוח יכולות לניהול תקשורת המבוססת על 'הקשבה נקייה' (שכן, לכולנו מצטבר 'זיהום בהקשבה' בנתיבי התקשורת שלנו, מצב שאיננו מודעים לו בכלל)

הלמידה נעשית דרך סיפורים, חוויות אישיות של המשתתפים, אותם המשתתפים חוקרים ומגיעים לתובנות תקשורת משמעותיות.
הצגת והסבר על התיאוריות והגישות המשפיעות על דרכי הקשבה.

תרגול אימון והתנסות במטלות למידה המפתחות את המודעות ומיומנויות יכולות ההקשבה, סימולאציות וקבוצות דיון.
יצירת מרחב למידה המאפשר למשתתפים להיות אותנטיים, והזמנתם לחקירה עצמית אודות דרכי התקשורת שלהם, וזיהוי החסמים בה.

הסדנה מבוססת על גישה שפותחה ומיושמת במערכות חינוך רבות בארץ ובעולם, ושואבת את מקורותיה מדרך התקשורת המקרבת בתרבויות השבטיות בעבר, ומתוך הפסיכולוגיה ההומניסטית בהווה.
הסדנה מבוססת ומתנהלת על בסיס הערכים: אמינות, נתינה, אינטגריטי, כבוד האדם ומחויבות אישית לצמיחה.

מפתחים ומנחים 'מעגל ההקשבה' – ערן ונורית הלוי

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף, הצעת מחיר, לתאום מפגש ולכל שאלה ובקשה!

סגירת תפריט