הרציונאל

זיהוי וגיבוש הערכים האנושיים שצוות בית הספר מאמין בהם, אמור להופיע במערך הנורמות, הכללים וההתנהגות היום יומית של הצוות החינוכי.

כאשר לצוות המורים ברורות אמות המידה הערכיות והמוסריות אותן הוא רוצה להניח כבסיס לחיים של כל באי ביה"ס, נוצר נתיב פעולה אפקטיבי לשיפור היחסים. שיתוף כל באי ביה"ס בתהליך ברור הערכים ומימושם – עשוי להעצים את הקבלה ההדדית (כבוד הדדי), סובלנות, הערכה.

 

מטרות ההשתלמות

1. המשתתפים יזהו באופן ברור את הערכים החברתיים של צוות ביה"ס.
2.המשתתפים יזהו מהו "ערך שלם" ומהו "ערך חלקי" (או ערך בהתהוות).
3.המשתתפים יזהו התאמה בין הערכים המוצהרים לבין מערך ההתנהגות היום יומי במגע עם עמיתיהם ותלמידיהם.
4.המשתתפים יפעילו יוזמות חברתיות שמטרתן העצמת הערכים החברתיים למען: שיתוף, אהבה, אמון, הבנה, נדיבות וקבלה – כחוויה אנושית.
5.המשתתפים ילמדו כיצד להעצים את הכוחות החברתיים התומכים את מימוש הערכים החברתיים.
6.המשתתפים ילמדו כיצד לרתום וליצור מחויבות של תלמידיהם למטרתם.

 

נושאי הלמידה

הבהרת הערכים החברתיים.
תהליך התפתחות הערכים.
אקלים חברתי מהו? כיצד יוצרים אקלים חברתי רצוי בביה"ס – הלכה למעשה.
הפעלת יוזמות ופרויקטים – לפיתוח הקהילה החברתית של ביה"ס.
פיתוח פרויקטים חברתיים בשיתוף מורים, תלמידים והורים.
העצמת הפעולה החברתית – ניתוח, הערכה, תכנון, ביצוע, הערכה.
יחסי אנוש – זה כל הסיפור!
רתימה מחויבות – פיתוח כישורים אישיים.

 

תפוקות צפויות מההשתלמות

צמצום משמעותי בתופעת האלימות בביה"ס.
שיפור בתחושת הקהילתיות והשייכות של כל באי ביה"ס!
מורים ותלמידים יוזמים ותורמים למען הכלל!
הגברת ההשתתפות הפעילה של תלמידים בחיים החברתיים של ביה"ס.
העצמת הדיאלוג בין מורים ותלמידים.
שיפור הערכה עצמית של בית-הספר והקהילה – העצמת "גאוות היחידה".
צמצום, נשירה פנימית וחיצונית.
מסגרת הלמידה: החל ממפגש 4 ש"ע ועד השתלמות מוסדית של 30 ש"ע.

 

אימון לצוותי חינוך ומנהלים שאוהבים הצלחות ! עכשיו !!

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף, הצעת מחיר, לתאום מפגש ולכל שאלה ובקשה!

סגירת תפריט