בעידן של קידמה, הישגיות ותחרותיות – כאשר החברים וחברי המזכירות בקיבוצך מתפקדים כצוות מאומן, בעל כישורים מפותחים ותחושת מחויבות לאפקטיביות, הם מביאים גם תוצאות קהילתיות מעולות!
השגת התוצאות מקנה לחברים תחושת ערך, עוצמה וגאווה!
זרעי ההצלחה הקהילתית והמקצועית, טמונים בגורם האנושי והוא שעושה את ההבדל בין קיבוץ רגיל לקיבוץ מצליח – בזכות האיכות האנושית והארגונית לאורך זמן.
לנו בגלעד, יש מחויבות עמוקה לסייע לקיבוצים ולמנהיגים שבהם להפוך את הדברים הללו למציאות של יום יום, בשמחת חיים ואהבת האדם, הקסם שבגילוי התובנה האנושית.

חברת גלעד הינה חברה העוסקת בפיתוח ארגוני בקיבוצים ובקהילות קטנות, ובפיתוח ההון האנושי. כחלק מההשקעה המקצועית שלנו אנו עוסקים בסוגיית פיתוח מנהיגות בניהול.
מנהל החברה מר יהושע גלעד, עוסק בתחום פיתוח מנהיגות בניהול, בכלל ופיתוח מנהיגות במערכות החינוך מזה למעלה מ- 40 שנים.


מאז 1990 ועד היום יועצי החברה מקיימים מסגרות למידה והכשרת בעלי תפקידים פורמליים למשימת פיתוח יכולות וכישורי המנהיגות הקהילתית בקיבוץ.


על רקע הצורך בהנעה אפקטיבית של כלל המערכת הקהילתית בקיבוץ, על רקע תהליכי הצמיחה וההתפתחות הדמוגרפית, נדרשת כיום מנהיגות בעלת יכולות מועצמות שתאפשר התפתחות וצמיחת הרקמה האנושית הייחודית בקיבוצים.
אנו מוצאים לנחוץ להניח לפניך הצעה זו, שכוונתה: העצמת כישורי המנהיגות של נושאי התפקידים בקיבוצים, באזורים ובתנועה הקיבוצית, ופיתוחם כמשאב חשוב להשגת יעדים ההתפתחותיים שבאחריותכם.
אתה יודע מה השפעתו של מזכיר בעל שאר רוח, שאינו שחוק, יוזם ויוצר תחושת ערך לחברים מהיותם חברי קיבוץ עם גאווה בלב, והערכה עצמית גבוהה.

הצעה זו מוגשת על בסיס מפגשים רבים ושיחות רבות עם נושאי תפקידים בקיבוצים, על בסיס מחקרים שנערכו בנושא בשנים האחרונות בנושא הנ"ל.
נשמח לבוא ולהציג נושא זה לפניכם.

הנחת עבודה מס' 1:

חיזוק המנהיגות הפורמלית במערך נושאי התפקידים* בקיבוץ הינו אחד מתפקידי מנהיגי התנועה הקיבוצית, מחלקת חברה, מחלקת משאבי אנוש.
ניתן לעשות ולהשיג זאת באמצעות:
1. חיזוק המנהיגות הקיימת בקיבוצים (נושאי התפקידים היום: מזכירים, מנהלי קהילה, מנהלי עסקים, מזכירויות, מועצות, מנהלי תחומים בתנועה, באזור ובקיבוצים עצמם וכו').
2. חיזוק והעצמת ההנהגות הקיימות בקיבוצים (נושאי תפקידים בכל רמות הניהול, המרחב, העשייה בתק"צ, במועצות האזוריות ונושאי תפקידים בקיבוצים, יחידות נוספות (תפקידים, פורומים).
3. בניית עתודה מנהיגותית ליישוב לקהילה ולקיבוץ.

הנחת עבודה מס' 2:

תנאים יוצרי הצלחה C.S.F לפיתוח מימד המנהיגות בקיבוץ

1. הצהרה ברורה על כך, כיעד של מזכיר התנועה, מזכירות התק"צ, ומנהלת אגף חברה.
2. הגדרת התפקידים הפורמליים בקיבוץ, כתפקידי הובלה ומנהיגות קהילתי.
3. פיתוח ויישום תכנית אופרטיבית שיטתית לפיתוח וחיזוק המנהיגות הפורמלית של מנהלים, נושאי תפקידים בקיבוץ.
* נושא תפקיד: כל נושא תפקיד בתק"צ, בקיבוץ, בעל אחריות וסמכות פורמלית שתפקידו הנעת חברים,
צוותים מקצועיים, ועדות וענפים.

חיזוק ופיתוח יכולת המנהיגות הקהילתית של נושאי התפקידים בקיבוץ.

הסבר: על מנת לחזק את יכולת הניהול והמנהיגות של נושאי תפקידים (מזכיר, מנהל קהילה, יו"ר, מנהל עסקי, מנהלי תת-מערכות: חינוך תרבות, מש"א, ענפים, ועדות וגופי ניהול, כולל גורמים מקבילים בתנועה הקיבוצית וכו'), מומלץ בזה לפתח מערך מגוון של פעילויות יזומות ומתוכננות, לחיזוק ופיתוח יכולתם האישית של נושאי תפקידים וממונים, הנושאים בתפקידי המנהיגות הפורמלית. יכולת מנהיגות נרכשת ע"י החוויה, לכן, תהליך ההכשרה יהיה בזיקה לפעילות הספציפית של נושא התפקיד.
על מנת ליצור פעולה אפקטיבית נדרש מאמץ מרכזי לניתוב הפעולה כיוצרת תוצאות.

הצעד הבא בפיתוח מנהיגות הקיבוצית

ניתן לממש תכנית כזו ע"י נקיטת הצעדים הבאים:
1. הקמת צוות היגוי שיבנה תכנית מפורטת ואופרטיבית לאור התנאים לשביעות רצון שהוגדרו.
2. תכנית הכשרה לנושאי התפקידים לחניכה, לפיתוח וחיזוק מנהיגות פורמלית בתק"צ ובקיבוצים עצמם.
3. בניית מערך הנחיה ופיתוח עתודת מנהיגות צעירה כפוטנציאל עתידי להובלת הקיבוץ והתפתחותו.
4. יצירת צוותי פעולה שיעסקו בנושאים ספציפיים: פיתוח חוברות עזר, פיתוח מערך תגמולים (חברתיים), פיתוח ערוצים לביטוי וצמיחת מנהיגות וכו'.
5. אבחון מודלים של מצוינות בתפקידי המנהיגות השונים (מנהיגות קהילתית, מנהיגות חינוכית, מנהיגות תרבותית, מנהיגות מנהלי מחלקות, נושאי תפקידים).
6. פיתוח סדנאות אורינטציה (סדנת כניסה לתפקיד המנהיגות הקיבוצית כחלק מהכשרה הבסיסית של כל נושא תפקיד).

ואנו, מוכנים לאתגר המרגש הזה בפיתוח והעצמת המנהיגות, לאפשר את המשך הצמיחה וההתפתחות הדמוגרפית, הקהילתית, ופיתוח ושגשוג הרקמה האנושית של הבית הקיבוצי. של משפחת הקיבוץ בחברה הישראלית.

נשמח להיפגש לשתף אתכם ברעיונות שלנו ובאפשרויות העומדות לרשותכם
לפיתוח מנהיגות בתנועה הקיבוצית.

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף, הצעת מחיר, לתאום מפגש ולכל שאלה ובקשה!

סגירת תפריט