רציונאל הלמידה בהדרכות והנחיית הקורסים בגלעד 


יש לנו עניין רב מאד ואינטרס חזק, שכל משתתף בסדנאות שלנו יצא עם ערך מוסף גבוה, ובעיקר שיעבור חווית למידה מעצימה.

חווית הלמידה מתרחשת כאשר אדם מצליח לראות עצמו מעורב מבין ומנתח את הסיטואציות בהן הוא פועל בחברה.
חווית הלמידה נוצרת מתוך הידע והניסיון האישי של כל משתתף. כמו גם ההנחות ההסברים וה'תאוריות' ששמע או שיצר לעצמו כהסבר: מדוע 'נכון' לעשות כך? או 'לא נכון' לעשות כך?

אנו מתחברים לנקודת ראות של משתתף ומשם, בשיחה, בדיאלוג, במפגש עם נקודות ראות חדשות מיצרים דיאלוג של שיח מקצועי ארגוני ואנושי משותף.

לכן אנו חסידי הלמידה המשתפת, המערבת והנותנת מקום של כבוד למשתתף לחשוב, להתלבט, להתמודד עם נקודות ראות חדשות, שיאפשרו לו לבחור את מה שחשוב לו ונראה לו.

לכן המפגש עם הקבוצה הלומדת, הוא גם דינאמי, תוך התייחסות למה שקורה בתוך הקבוצה כתהליך למידה ומשוב.
מרכיב המשוב בתהליך הוא מאד חשוב, ודורש מאתנו המנחים ליצור תנאים של כבוד, אמפטיה והערכה הדדית בתהליך הלמידה.

מנחה איננו מקור יחידי לידע, כל משתתף בקבוצה (כולל המנחה) מוזמן להיות לומד ומלמד. תהליך הלמידה בקבוצה חשוב לא פחות מהתכנים והרעיונות.
שינוי בחשיבה, יביא לשינוי בהתנהגות, שיביא לשינוי בתפוקות ובתוצאות- וזה האתגר!

זוהי גישת ההדרכה שלנו.

והתוצאות אומרות שאתם יכולים לסמוך עלינו. נקודה .

השאירו פרטים לקבלת מידע נוסף, הצעת מחיר, לתאום מפגש ולכל שאלה ובקשה!

סגירת תפריט